Công ty CP Nông nghiệp giá tốt

Tiêu chuẩn kỹ thuật về chuồng trại để mang lại lợi nhuận kinh tế cao !

Tiêu chuẩn kỹ thuật về chuồng trại để mang lại lợi nhuận kinh tế cao !

Trong bài viết : Khái niệm kỹ thuật chăn nuôi heo nái sinh sản để quản lý đàn hiệu quả ! chúng tôi đã giới thiệu 1 số khái niệm cơ bản, các chỉ số để đạt hiệu quả trong chăn nuôi heo nái sinh sản. Trong bài viết này chúng tôi xin phép được đề cấp đến các tiêu chuẩn kỹ thuật của chuồng heo nái sinh sản giúp chủ trại trại hiểu hơn về các vận hành trang trại heo nái của mình.  Hình 1: Tiêu chuẩn kỹ thuật về chuồng trại

Tiêu chuẩn kỹ thuật về chuồng trại

 • Chia làm 3 khu sản xuất chính : Trại cách ly, Khu trại nái đẻ, Khu mang thai

Tiêu chuẩn trại cách ly

 1. Vị trí xây dựng trại cách ly phải biệt lập cách xa các trại khác ( >100m)
 2. Mật độ nuôi phải đảm bảo 2m2/con heo hậu bị
 3. Chuồng kín, đảm bảo nhiệt độ chuồng 25-27 độ C, tốc độ gió 1,5-2,0 m/s tại vị trí giữa chuồng, tiêu chuẩn không khí 4,32 m3/nái/phút.
 4. Chuồng phải có đủ ánh sáng : Duy trì ánh sáng thích hợp 250-300 lux , từ 12-16 giờ/ngày.
 5. Nền chuồng bằng xi măng, chú ý giữ chân heo chắc chắn, phòng ngừa viêm khớp.
 6. Máng ăn: Máng tự động bằng inox chống gỉ. Kích cỡ bồn cóm có thể chứa 80kg cám
 7. Nước uống : Đảm bảo đủ số lượng ( trung bình 12-15 lít/con/ngày), chất lượng và áp lực nước 1,5-2,0 lít/ phút
 8. Heo được uống nước bằng núm uống tự động, chiều cao của núm uoongs70-80cm, 1 núm uống/ 10 nái hậu bị.

Tiêu chuẩn trại mang thai

Hình 2: Tiêu chuẩn chuồng nái
 • Tiêu chuẩn số ô chuồng trong trại mang thai :
 • Cách 1 = ( Quy mô trại*2,4*125)/365
 • Cách 2 = ( Quy mô trại/21)*17
 • Tiêu chuẩn trại mang thai
Gọi A là Quy mô trại và số lứa/nái/năm là 2,4
 1. Nhu cầu ô chuồng khu nái khô (B)
 • Số ngày chờ phối : 7 ngày
 • Số ngày xác định mang thai : 21 ngày
 • Số ngày sát trùng tiêu độc : 7 ngày
 • Tổng : 35 ngày
 • ( B) = ( A* 2,4*35) / 365
 1. Nhu cầu ô chuồng khu mang thai (C )
 • Số ngày từ khi xác định mang thai đến khi lên chuồng đẻ : 83 ngày
 • Số ngày sát trùng tiêu độc : 7 ngày
 • Tổng : 90 ngày
 • (C) = ( A *2,4 *90)/ 365
 • Số ô trại mang thai = B+C hay số ô trại mang thai= (A*2,4*125)/365
 1. Trại mang thai chia làm 2 khu chính
 • Khu nái khô : 10-12%
 • Heo cái sữa chờ phối : 4-5%
 • Hậu bị chờ phối : 2-3%
 • Heo vấn đề : 0-1%
 • Khu phối : 2-3%
 • Khu mang thai : 88-90%
 • Chia làm 15 bộ , tương ứng với 15 tuần mang thai.
 1. Tiêu chuẩn chuồng mang thai
 • Nhiệt độ chuồng: 24-28 độ C
 • Tốc độ gió trong chuồng : 0,8-2,2m/s
 • Nhu cầu lưu thông không khí trong chuồng nuôi
+  Nái mang thai < 84 ngày : 8,12m3/nái/phút + Nái mang thai > 84 ngày : 12,0 m3/nái/ phút
 • Nhu cầu uống nước:
+ Số lượng : 12-15 lít/ nái/ngày + Áp lực nước : 1,5-2,0m/ phút + Chất lượng nước : Nước sạch, nước mát và không bị nhiễm khuẩn

Tiêu chuẩn chuồng nái đẻ

Hình 3: Tiêu chuẩn kỹ thuật chuồng trại
 • Khu trại nái đẻ
Chia làm 6 bộ đẻ ( 6 tuần)
 • Bộ chờ đẻ
 • Bộ 1 tuần tuổi
 • Bộ 2 tuần tuổi
 • Bộ 3 tuần tuổi
 • Bộ cai sữa
 • Bộ tiêu độc ,khử trùng
 • Tiêu chuẩn số ô chuồng trong 1 bộ đẻ
Cách 1 = (( Quy mô trại *2,4*42)/365)/6 Cách 2 = Quy mô trại /21 Gọi A là Quy mô trại và số lứa/nái/năm là 2,4
 • Số ngày nái vào trước khi đẻ : 7 ngày
 • Số ngày nái nuôi con : 21 Ngày
 • Số ngày heo con cai sữa chờ xuất : 7 ngày
 • Số ngày làm đan : 7 ngày
 • Tổng : 42 ngày
 • Số ô chuồng trại nái đẻ = ( A*2,4*42)/365
 • Tiêu chuẩn khí hậu chuồng nái đẻ
 • Nhiệt độ chuồng: 24-28 độ C
 • Tốc độ gió trong chuồng : 0,8-2,2m/s
 • Nhu cầu lưu thông không khí : 35m3/nái/phút
 • Nhu cầu nước uống:
+ Số lượng : Nái chờ đẻ 12-15 lít/nái/ngày Nái nuôi con> 40 lít/ nái /ngày + Áp lực nước : 1,5-2,0 lít/phút + Chất lượng : nước sạch, nước mát và không bị nhiễm khuẩn. Tham khảo thêm :

***

Youtube: https://www.youtube.com/@nongnghiepgiatot8610
Fanpage: https://www.facebook.com/nongnghiepgiatot
Hotline Đặt mua hàng: 097.28.28.291 – 096.38.22.293
Tổng đài Tư vấn kỹ thuật: 0333.779.234

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *