Công ty CP Nông nghiệp giá tốt

Khái niệm kỹ thuật chăn nuôi heo nái sinh sản để quản lý đàn hiệu quả

Khái niệm kỹ thuật chăn nuôi heo nái sinh sản để quản lý đàn hiệu quả !

Như chúng tôi đã chia sẻ trong bài viết : Làm thế nào để thay đổi chỉ tiêu năng suất của trang trại heo? để có thể thành chông trong chăn nuôi người chăn nuôi không chỉ là chủ trang trại đơn thuần mà còn phải là các CHUYÊN GIA về kinh tế học,  CHUYÊN GIA dịch tễ học và có tư duy quản trị như chủ doanh nghiệp. Trong chuỗi bài viết về quản lý đàn heo này, chúng tôi sẽ chia sẻ rõ hơn cho Quý độc giả về vai trò Quản trị trang trại – hay cụ thể hơn là Quản lý đàn heo nái của mình. Sẽ rất khó để trang trại đạt hiệu quả kinh tế cao nếu không quản lý đàn hiệu quả. Và để quản lý đàn hiệu quả thì chắc chắn không thể không am hiểu các kiến thức, chỉ số trong chăn nuôi. Hình ảnh 1 : Khái niệm kỹ thuật chăn nuôi heo nái sinh sản

Khái niệm kỹ thuật chăn nuôi heo nái sinh sản 

 1. Tổng đàn nái (con) = Nái sinh sản + Nái hậu bị
 2. Tổng đàn nọc (con) = Nọc khai thác+ Nọc hậu bị
 3. Số nái phối hàng tuần (con) = Tổng nái sinh sản* tỉ lệ phối
Tỉ lệ phối : Trại cũ 5.2%, trại mới 5.5%
 1. Số nái phối so với chỉ tiêu ( con) = Số nái được phối – ( Tổng nái sinh sản* tỉ lệ phối )
 2. Tỉ lệ đẻ (%)=(Số nái đẻ/Số nái đã phối trong cùng 1 tuần)*100
 3. Phần trăm nái có vấn đề (%) = (Số nái có vấn đề/Tổng đàn nái ) *100
Nái có vấn đề : Nái bị lốc, sảy thai, không bầu, chậm lên giống, hậu bị già….
 1. Số lứa đẻ/nái/năm
 • Trên tổng đàn nái = Tổng số nái đẻ cả năm/tổng đàn nái
 • Trên tổng đàn nái sinh sản = Tổng số nái đẻ cả năm/ Tổng nái sinh sản
 1. Số con còn sống /nái đẻ (con) = Tổng số con còn sống/ Tổng số nái đẻ
Số con còn sống là những con heo còn sống sau khi sinh được 24h. Hình ảnh 2 : Khái niệm kỹ thuật chăn nuôi heo nái sinh sản
 1. Tỉ lệ chết và loại trên chuồng đẻ (%) = ( Tổng số heo chết và loại/Tổng số con còn sống)*100
 2. Số con cái sữa/nái/năm (con)
 • Trên tổng đàn nái = Tổng số heo cai sữa trên cả năm/ Tổng đàn nái
 • Tổng nái sinh sản = Tổng số heo cai sữa trên cả năm/ Tổng nái sinh sản
 1. Trung bình thức ăn nái và nọc (kg/con/ngày)
= Tổng thức ăn sử dụng trong ngày cho nái và nọc/ (Tổng đàn nái+ Tổng đàn nọc)
 1. Trung bình thức ăn cho heo con (kg/con/ngày)
= Tổng thức ăn cho heo con trong ngày / Tổng số heo con trong trại
 1. Hậu bị già
 • Là hậu bị trên 280 ngày tuổi ( 40 tuần tuổi) mà chưa phối giống
 • Ngày lãng phí = Ngày bắt đầu phối giống lần đầu – Ngày sinh- 280 ngày
 1. Nái chậm lên giống
 • Là những nái sau khi cai sữa 7 ngày mà vẫn chưa phối lại
 • Ngày lãng phí = Ngày phối giống lại- Ngày cai sữa
 1. Ngày lãng phí
 • Là khoảng thời gian mà nái không mang thai hoặc nuôi con
 • Ngày lãng phí/nái/năm= 365 ngày-(( Ngày mang thai+Ngày nuôi con)*Số lứa/nái/năm)

Mục tiêu sản xuất heo nái sinh sản

Hình ảnh 3 : Mục tiêu sản xuất heo nái sinh sản
 1. Số nái sinh sản : 92% tổng đàn nái
 2. Số nái hậu bị : 8% tổng đàn nái
 3. Tỉ lệ thay thế đàn: 35-40% với trại cũ, 15-20%  với trại mới
 4. Chỉ tiêu nái phối hàng tuần: 5,2% đối với trịa cũ, 5,5% đối với trại mới
 5. Tỉ lệ đẻ : >90%
 6. Số ngày từ khi nhập hậu bị đén khi phối lần đầu: >=60 ngày
 7. Số ngày trung bình từ khi cai sữa đến phối lại : < 5,5 ngày
 8. Số con còn sống/nái (con) : >10,8 con
 9. Tỉ lệ chết và loại trên chuồng đẻ : <5%
 10. Thời gian nái nuôi con : 21-26 ngày
 11. Số con cái sữa/nái : 10,3
 12. Trung bình ngày lãng phí /nái/ lứa : <11 ngày
 13. Số lứa đẻ/nái/năm : > 2,43
 14. Số con cai sữa/nái/năm : > 25 con
 15. Trong lượng cai sữa trung bình : > 6kg
Tham khảo thêm :

Hotline Đặt mua hàng: 097.28.28.291- 096.38.22.293 .  

Tổng đài Tư vấn kỹ thuật: 0333.779.234.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *